Echte wijnlocaties

De cursusavonden volg je altijd in authentieke, inspirerende en sfeervolle  wijn-omgevingen

Onafhankelijk

Wij hebben geen commerciële belangen bij de wijnselectie, jouw leerproces heeft de hoogste prioriteit

Gezellig & leerzaam

Je leert spelenderwijs kwaliteit en wijnen te herkennen in een sfeervolle en gezellige sfeer

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Wijncursus Amsterdam Passion4wines

WijncursusAmsterdam en Passion4wines zijn onderdeel van Wijncursus Amsterdam.
Kantooradres:  Michelangelostraat 30-III 1077 CC AMSTERDAM

Contact: info@Passion4wines.nl tel: 020-7769910

1.       Wijncursus Amsterdam bewaart van cursisten de naam, mailadres en telefoonnummer, alsmede welke cursussen een cursist gevolgd heeft. Wijncursus Amsterdam zal nooit op eigen houtje gegevens van de cursist delen met of verstrekken aan derden. Tenzij daartoe voorafgaande, schriftelijke toestemming of opdracht is gegeven door de cursist.

2.       Iedere cursist heeft het recht om aan te geven, wanneer de gegevens verwijderd moeten worden.

3.       Op grond van de wettelijke regels betreffende koop op afstand heeft de cursist gedurende 14 dagen na aanmelding de mogelijkheid de inschrijving kosteloos te annuleren.

4.       Annulering dient schriftelijk, per e-mail, te geschieden.

5.       Voor een niet conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden geannuleerde cursus is het cursusgeld verschuldigd. Het reeds betaalde cursusgeld wordt niet gerestitueerd. Wel kan een vervanger deelnemen aan de cursus.

6.       De cursist wordt, wanneer hij/zij door overmacht niet in de gelegenheid is een cursusavond bij te wonen, in overleg in de gelegenheid gesteld de cursusavond op een ander tijdstip te volgen. Bij de 5-avondse SDEN2 cursus bestaat de mogelijkheid 1 les in te halen in een andere groep, bij SDEN3 maximaal 2 lessen. De inhaal les(sen) wordt (worden) in onderling overleg vastgesteld op basis van beschikbaarheid.

7.       De cursist van de 2-avondse SDEN1 cursussen die door overmacht niet in de gelegenheid is een cursusavond bij te wonen, kan tegen betaling van  €25,- administratiekosten de cursusavond in overleg en op basis van beschikbaarheid, op een later tijdstip volgen. Verschuiven van de gehele 2-avondse cursus is mogelijk met bijbetaling van € 50,00

8.       De cursist van de 1-avondse wijnworkshop die door overmacht niet in de gelegenheid is de workshop bij te wonen, kan tegen betaling van  €25,- administratiekosten per persoon de workshop in overleg en op basis van beschikbaarheid, op een later tijdstip volgen.

9.       De cursist van de Masterclass of wijnspijs cursus die door overmacht niet in de gelegenheid is de workshop bij te wonen, kan deze tegen betaling van  €50,- administratiekosten per persoon in overleg en op basis van beschikbaarheid, op een later tijdstip volgen.

10.   Het cursusgeld dient binnen 7 dagen na inschrijving voldaan te worden. Mocht inschrijving binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus plaatsvinden, dan dient de betaling in ieder geval voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.

11.   Wijncursus Amsterdam behoudt, tot 7 dagen voor aanvang, het recht voor bij onvoldoende deelnemers de cursus te annuleren of te verplaatsen. Als er geen wederzijdse oplossing is gevonden voor alternatieve cursusdata, dan ontvangt de cursist het volledig betaalde bedrag retour.

12.   Mocht de cursus onverhoopt niet door kunnen gaan, (wegens ziekte van de docent of door een andere ernstige reden), dan wordt de cursist in de gelegenheid gesteld de cursus op een ander tijdstip in te halen en is Wijncursus Amsterdam niet verplicht het betaalde cursusgeld te crediteren aan de cursist.

13.   Om de continuïteit van de cursus te garanderen, is het niet toegestaan een vervanger te sturen na de eerste cursusavond.

14.   De docent en Wijncursus Amsterdam zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of het ontstaan van persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen dat is ontstaan tijdens of naar aanleiding van een cursus-les.

15.   Elke cursist wordt in de gelegenheid gesteld de tijdens de cursus geproefde wijnen uit te spugen. Het opdrinken van geproefde wijnen is de verantwoordelijkheid van de cursist.

16.   De docent en Wijncursus Amsterdam zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik tijdens en na de cursus.

17.   De wettelijke minimale leeftijd voor deelname aan een wijn-evenement van Wijncursus Amsterdam is 18 jaar.

18.   Voor facturen anders dan cursusfacturen geldt een betalingstermijn van 10 dagen.

19.   Bij akkoord voor een wijnspijs diner, cursus op maat, teamactiviteit, workshops of andere activiteiten op locatie, kan er binnen 7 dagen na overeenstemming geannuleerd worden. Wanneer na 8 dagen geannuleerd wordt, is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Daarna is 90% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Slotbepaling

Op de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen zullen partijen trachten deze onderling op te lossen met behulp van mediation. De kosten van mediation dragen partijen gezamenlijk, elk voor een gelijk deel. De uitkomst is voor beide partijen bindend. Indien de mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt is de rechtbank Amsterdam bevoegd.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer  54261902 (juni 2023)

wijnworkshop

Leer je eigen smaak kennen

Ontdek in één avond wat je lekker vindt en hoe je een goede wijn kiest.

Wijncursussen

Wijncursus

2 avonden - SDEN 1

Deze wijncursus is de ideale start om de wereld van wijn te leren kennen en vindt plaats in Restaurant de Veranda, Amsterdam.

Wijncursus

5 avonden - SDEN 2

Leer tijdens deze wijncursus hoe je smaakverschillen tussen wijngebieden en druivenrassen herkent en maak betere wijnkeuzes.

Wijncursus

9 avonden - SDEN 3

Bewust wijn leren proeven tijdens deze wijncursus van 9 avonden, inclusief bezoek aan een wijngaard. We gaan dieper in op theorie en de invloed van klimaat en bodem op de smaak van wijn.